Berichte von Operationen

GOHO 2013 - Vigilant Chaser

17. - 20. Mai 2013 [Bericht]

Border war 5 - OP Warhammer

26. - 28. April 2013 [Bericht]

BSV Game 2012 (CZ)

6. - 8. Mai 2012 [Bericht folgt]

Border war 4 - The Newcomer

27. - 29. April 2012 [Bericht folgt]

Border war 3 - The Battle of Gubatan

6. - 8. Mai 2011[Bericht]

Border war 2 - Operation Red Arrow

17. - 19. September 2010 [Bericht]